• Gardens at remote lighthouses along the Norwegian coast. A botanical project 

      Moe, Dagfinn; Salvesen, Per Harald; Åsen, Per Arvid (Chapter; Peer reviewed, 2009)
      Et fyrhageprosjekt ble startet i 2002 med den målsetting, så langt det lot seg gjøre, å dokumentere bruk av hageplanter på norske fyrstasjoner. I løpet av prosjektet ble data fra vel 80 av et totalt antall på 207 fyr ...