Show simple item record

dc.contributor.authorKroon, Karine Louise
dc.date.accessioned2017-02-10T12:58:56Z
dc.date.available2017-02-10T12:58:56Z
dc.date.issued2016-12-15
dc.date.submitted2016-12-15eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/15519
dc.description.abstractIn some Health Regions of Norway, patients get almost immediate access to their medical record, including mental health records. This thesis will describe some situations in which online access to medical records may make health care professionals exclude potential valuable information from the medical record. Patients’ online access to medical records raises some statutory questions. For example, has the role of the person responsible for the patient record become increasingly unclear, and one does not yet know how to ensure confidentiality for separated parents in the treatment of children. Routines need to be made to help health care professionals adopt the changes in a satisfying way and to ensure that all patients get access to the same kind of documents. Online access to medical records can also be positive, in the sense that it gives patients more control over information about oneself. The language in which patient records are written, may become more respectful and facilitate a more equal relationship among patient and therapist. It seems that a close dialog between therapist and patient is needed for patients in psychotherapy to benefit from online access to medical records in ways that facilitates health. By using a few minutes at the end of each therapy session to write the record with the patient, one can reduce the risk of miscommunication, at the same time as it gives the patient more influence on the care that is being given.en_US
dc.description.abstractEtter oppfordring fra helsemyndighetene har Helse Vest valgt å gjøre det mulig for pasienter å få innsyn i sin pasientjournal på nett, nærmest i sanntid. I de aller fleste tilfeller vil ikke elektronisk innsyn i journal være et problem, imidlertid jobber man i psykisk helsevern ofte med svært sårbare pasienter. Oppgaven gjør rede for noen situasjoner som, på grunn av elektronisk pasientinnsyn, kan gjøre at psykologer av ulike grunner kan komme til å utelate potensielt viktig informasjon fra journalen. Elektronisk journalinnsyn fører med seg lovmessige spørsmål, blant annet hva som er journalansvarliges rolle og hvordan man skal ivareta taushetsplikt overfor tredjeperson i arbeid med barn der foreldre er separerte. Rutiner for hvordan man skal håndtere endringene, samt hvilke dokumenter som skal inkluderes og utelates, må komme på plass for å sikre at innsynsordningen blir mest mulig lik for alle. Elektronisk journalinnsyn fører også med seg en rekke positive sider, som at pasienter får økt herredømme over informasjon som angår dem selv, og at språket i journalen kan komme til å bli blir mer respektfullt og likeverdig. For at elektronisk pasientinnsyn skal ha positiv helse-effekt for pasienten, ser det ut til at man må gå i tett dialog med pasienten. Ved å bruke litt tid på slutten av hver time til å skrive sammen med pasienten, vil man kunne unngå misforståelser og i større grad øke pasienters innflytelse vedrørende helsehjelpen som gis.en_US
dc.format.extent485384 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectjournalinnsyneng
dc.subjectinnsyneng
dc.subjectjournaleng
dc.subjectelektronisk innsyneng
dc.titleJournalens funksjon og utforming: En drøfting av elektronisk innsyn i journaleng
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePROPSY317


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record