• Giovanni Pascoli - Et nytt poetisk språk 

      Nilssen, Aleksander Lien (Master thesis, 2013-05-10)
      I denne masteroppgaven undersøker jeg dekadansebegrepet i tilknytning til dikteren Giovanni Pascolis forfatterskap. Jeg ser på hvordan det italienske dekadansebegrepet - il decadentismo - avviker fra en mer avgrenset ...