• Bruk av dobbeltnavn blant hordalandsungdom mellom 16 og 19 år 

      Senneseth, Marianne (Master thesis, 2018-06-16)
      Mastergradsoppgavens hovedproblemstilling er: «Bruker hordalandsungdommer på 16-19 år dobbeltnavnet sitt?». Målet med oppgaven er å vise både i hvor stor grad ungdommer med doble fornavn, bosatt i Hordaland, bruker og blir ...