• Innføring i norsk fonologi, 4. utgave 2015 

   Kristoffersen, Gjert (Other, 2015)
   Målet med denne boka er å gi en innføring i de viktigste trekkene ved norsk fonologi. Den vil derfor konsentrere seg om trekk som vi finner i mange dialekter, og se bort fra trekk som bare finnes i mindre områder. For å ...
  • Snapchat Research Stories 

   Rettberg, Jill Walker (Peer reviewed; Journal article; Other, 2019)
   In this wry commentary, Jill Walker Rettberg uses Snapchat, and its various facial filters to create a video essay that problematizes the use of facial recognition software even as it explores its potential for increasing ...
  • Translation-based Word Sense Disambiguation: Appendices 

   Lyse, Gunn Inger (Other, 2011-04-28)
   Appendix 1: Norwegian ambiguous lemmas in the ENPC where at least two senses have a frequency greater than or equal to 10. Appendix 2: English ambiguous lemmas in the ENPC where at least two senses have a frequency greater ...
  • Tre studier i Vergilius' Aeneid: Ideologi och litterär påverkan i skildringen av Neptunus, Aeolus, Aeneas och Iulus 

   Sandin, Pär (Other, 2010-08-12)
   (1) In Aen. 1.50-156, Aeolus, king of winds, enforces his will by imperium, vincla ('fetters') and carcer ('imprisonment'), but his vanquisher, Neptune, lord of the sea, by dictis ('words'), hence relying on natural authority ...