Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTellnes, Sylvelin Bratlid
dc.date.accessioned2017-05-15T10:46:59Z
dc.date.available2017-05-15T10:46:59Z
dc.date.issued2015-07-01
dc.date.submitted2015-07-01eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/15832
dc.description.abstractDødved er et viktig habitat for artsmangfoldet i skog. Dette artsmangfoldet gjør en viktig økosystemtjeneste som nedbrytere og resirkulerer næringsstoffer i skogøkosystemet. Biller (Coleoptera) utgjør en stor andel av dette artsmangfoldet og er en svært variert gruppe med mange nisjer og spesialiserte habitatkrav. Mye er ukjent om disse artenes økologi og habitatkrav. I denne studien ble det derfor samlet døde lindegrener fra 11 lokaliteter i Sør-Norge og miljøvariabler ble notert slik som veddimensjon, nedbrytningsgrad, soleksponering , mengde dødved på sted og orientering som stående eller liggende. Det ble fremklekket biller fra over halvparten av grenene og billene var fra mange forskjellige vedlevende familier. Billene var tilknyttet alle målte miljøvariabler, men i ulik grad og med motsatte mønster. Dette indikerer at varierte typer av dødved må til for å bevare høy mangfold av denne billegruppen. Få billearter viste utelukkende tilknytning til dødved av treslaget lind, men disse artene foretrakk alltid dødved av lav nedbrytningsgrad. Vedlevende biller kunne deles inn i fungivore arter og predatorarter som viste like habitatkrav. Predatorarter viste sterk tilknytning til dødved som allerede var kolonisert av andre biller. Dette indikerer høy predatorvirksomhet rettet mot andre vedlevende biller. Men fordi denne studien ikke har påvist dette kan denne tilknytningen også en være indikasjon på at det finnes en eller flere fellesnevnere for dødved som gjør at mange virvelløse dyr koloniserer den, og at predatorartene følger etter. Felles miljøfaktorer var vanskelig å finne for den funksjonelle gruppen vedspisende biller. Ingen miljøfaktorer viste signifikante mønster til denne gruppen som indikerer komplekse miljøkrav, konkurranseforhold mellom vedspisende billearter eller større habitatskravforskjeller hos undergrupper.en_US
dc.format.extent13053504 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergenen_US
dc.subjectbillereng
dc.subjectColeopteraeng
dc.subjecthabitatkraveng
dc.subjectlindeng
dc.subjectTiliaeng
dc.subjectøkologieng
dc.titleHabitatkrav og diversitet hos vedlevende biller på dødved av lind (Tilia cordata) i Norgeen_US
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserveden_US
dc.description.degreeMaster i Biologien_US
dc.description.localcodeMAMN-BIO
dc.description.localcodeBIO399
dc.subject.nus751999eng
fs.subjectcodeBIO399


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel