Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersen, Madeleine Joys
dc.date.accessioned2017-06-08T08:13:44Z
dc.date.available2017-06-08T08:13:44Z
dc.date.issued2017-06-08
dc.date.submitted2017-06-07T22:00:02Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/15937
dc.description.abstractMat i litteraturen kan være det som konkret er beskrevet: en skildring av en matrett, et måltid. Mat i litteraturen kan også være en representasjon, en trope for mer enn de aktuelle næringsmidlene som er beskrevet. Mat i litteraturen kan ha en figurativ kvalitet hvor maten som studieobjekt kan åpne opp for en type lesing som sier noe om verkets tema, karakterenes egenskaper, eller dets form. Denne masteroppgaven er en studie av mat i litteraturen, av litterær gastrologi. Maten som strukturerende element sammen med mat som representasjon er denne oppgavens hovedanliggende. Gjennom nærlesning tar jeg for meg de to norske romanene Undis Brekke (2014) av Gunnhild Øyehaug og Homo Falsus (1984) av Jan Kjærstad for å undersøke hvordan matens funksjon i de gitte verkene gir utslag i tema og form. Samspillet mellom mat og karakter blir sentralt i lesningen av oppgavens to hovedverk, og mat som kompositorisk element blir viktig, spesielt sett i sammenheng med Homo Falsus. Gjennom teorier rundt Mise-en-abyme-teknikken går jeg inn og ser på hvordan Kjærstads roman er bygget opp for å best mulig kunne orientere meg i en roman med flere med fortellerstemmer og et element av metafiksjon. Jeg har med dette ønsket å vise mangfoldet man kan lese ut av mat og måltidsbeskrivelser, hvor jeg har ønsket å vise hva som skjer når man løfter maten opp fra å være kun et næringsmiddel til å transformere det til noe som også kan mette hodet: i form av å se på maten som en trope og det meningspotensiale som da finnes.en_US
dc.description.abstractFood in literature can be the concrete object that is described: a depiction of a dish, or a meal. Food in literature can also be a representation, a trope for more than the nourishment that is described. Food in literature can take on a figurative quality, and a study of literary food can open up for a type of reading that says something about the work's theme, characters, or its form. This thesis is a study of food in literature, of literary gastrology. The thesis main concern has been to examine food in literature as a structural element and food as a representation. Through close reading, I will discuss the two Norwegian novels Undis Brekke (2014) by the author Gunnhild Øyehaug and Homo Falsus (1984) by Jan Kjærstad, to examine how the food's function in the two novels, and how it impacts heir theme and form. I see the connection between food and character as a central component to the reading of the thesis two major works. Food as a compositional element is also a major part of the thesis, especially in the context of Homo Falsus. Through theories around Mise-en-Abymes technique, I will examine how Kjærstad’s novel is structured so that I can, in the best possible way, orient myself in a novel with several narrative voices that also includes an element of metafiction. Through this thesis I want to show the diversity of meanings that can be read out of food and meal descriptions in literature. I want to show what happens when you examine the written food descriptions, from other angles than just being a nutritious meal, and how doing so can transform it into something that can also feed your mind. By looking at food as a trope, readers can open themselves to new understandings and other potential than before.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectLitterær analyse
dc.subjectMise en abyme
dc.subjectMat
dc.subjectNorsk litteratur
dc.titleOm mat i litteraturen - En studie av to norske romaner: Gunnhild Øyehaugs Undis Brekke (2014) og Jan Kjærstads Homo Falsus (1984)eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-07T22:00:02Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeAllmenn litteraturvitenskap mastergradsoppgave
dc.description.localcodeMAHF-LITT
dc.description.localcodeALLV350
dc.subject.nus712103eng
fs.subjectcodeALLV350
fs.unitcode11-21-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel