Show simple item record

dc.contributor.authorHelgerud, Henrik
dc.date.accessioned2017-06-16T09:27:12Z
dc.date.available2017-06-16T09:27:12Z
dc.date.issued2017-06-13
dc.date.submitted2017-06-12T22:00:25Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16003
dc.description.abstractObjective: This study aims to evaluate the effects of internet-delivered cognitive behavioural therapy for insomnia (electronic CBTi, eCBTi) on work and leisure time productivity, sickness absence, utilization of health care and use of various medications. Methods: This study is a randomized controlled trail (RCT) where insomnia patients were randomized to either a eCBTi treatment condition or to a web-site with only static information about sleep hygiene. Both groups were assessed before the treatment started and nine weeks after. The eCBTi treatment-group was also assessed 18 months after treatment, in a nonrandomised follow-up trial. Results: The total number of participants in this study was 181, where 95 were randomized to eCBTi treatment and 81 to a sleep hygiene control condition. This study indicated that patients in the eCBTi treatment group used mental health services significantly less compared to the group which received sleep hygiene treatment, dbetween = -0,25, p = .007. The results indicated that health problems had somewhat less negative effects on leisure time and work productivity after eCBTi treatment, dpre-post = -0.47, p = .001 and dpre-post = -0.34, p = .006, respectively. Improved leisure time productivity was stable to a 18-month follow-up assessment, dpre-18m = -0.48, p = .006. Treatment with eCBTi was also to some extent associated with less use of medication for pain and antihistamines (often used for sleep problems), although there were no significant time x group effect in terms of medication use. Conclusion: This study suggests eCBTi can help improve insomniacs’ productivity and reduce their health care costs.en_US
dc.description.abstractMålet med studien: Målet med denne studien er belyse om internettbasert kognitiv atferdsterapi for insomni (eKAT-I) kan føre til endringer i mål på produktivitet, sykefravær, bruk av helsetjenester og medisinbruk hos pasienter med kronisk insomni. Metode: Denne studien er en randomisert kontrollert studie (RCT) der deltakere ble randomisert til enten å motta eKAT-I behandling eller til å få tilgang til en nettside med informasjon om søvnhygiene som en kontrollgruppe. Alle pasientene svarte på spørreskjema og førte søvndagbok før studiens start og etter gjennomført behandling. Pasientene som mottok eKAT-I svarte på spørreskjema og førte søvndagbok igjen 18 måneder etter behandling. Resultater: Til sammen ble 181 deltakere med kronisk insomni inkludert i studien, med 95 deltakere som mottok eKAT-I behandling og 86 deltakere som fikk tilgang til søvnhygiene-behandling. Resultatene fra studien viste at pasientene som mottok eKAT-I behandling hadde signifikant redusert bruk av psykiske helsetjenester sammenlignet med kontrollgruppen, dtidxgruppe = -0,25, p = .007. Within-analysene for pasienter som fikk eKAT-I viste en signifikant nedgang i den negative innvirkningen av helseplager på produktivitet på fritiden, dpre-post = -0.47, p = .001, og på jobb, dpre-post = -0.34, p = .006, etter gjennomført behandling, der interaksjonseffekten var nær signifikant. Ved 18 måneder oppfølgingsundersøkelse hadde pasientene som mottok eKAT-I behandling fortsatt økt produktivitet på fritiden, dpre-18m = -0.48, p = .006. Konklusjon: Studien indikerte at eKAT-I behandling førte til økt bedring på funksjonelle utfallsmål og redusert ressursbruk hos pasienter med kronisk insomni. Resultatene fra studien må likevel tolkes med forsiktighet, grunnet lite utvalg og lav forekomst av noen av variablene som ble studert.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectOnline Therapy
dc.subjectCognitive Behavior Therapy
dc.subjectInsomnia
dc.subjectsykefraværeng
dc.subjectproduktiviteteng
dc.subjectInsomnieng
dc.subjectfunksjonelle utfalleng
dc.subjectSHUTieng
dc.subjectpsykiske helsetjenestereng
dc.subjectkronisk insomnieng
dc.subjectmedisinbrukeng
dc.subjectinternettbasert kognitiv atferdsterapi for insomnieng
dc.subjecteKAT-Ieng
dc.subjectsykehus/legetjenestereng
dc.subjecthelsetjenester.eng
dc.titleEffekten av internettbasert kognitiv atferdsterapi for kronisk insomni på funksjonelle utfall.eng
dc.title.alternativeThe effects of internet-based cognitive behavioural therapy for chronic insomnia on functional outcomes.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-12T22:00:25Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-00-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record