Show simple item record

dc.contributor.authorHelleland, Brita
dc.date.accessioned2017-08-16T11:32:23Z
dc.date.available2017-08-16T11:32:23Z
dc.date.issued2017-07-06
dc.date.submitted2017-07-05T22:00:30Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16311
dc.description.abstractOvervatn på avvege er eit stadig aukande problem på grunn av klimaendringane og tettare busetnad. Vatnet kan føra til skade på bustader, jordbruksareal og infrastruktur. Då dukkar spørsmålet om kven som skal betale for skadene fort opp. I oppgåva vert rekkjevidda av det objektive ansvaret etter forureiningslova § 24 a diskutert andsynes overvatn. Det vert argumentert mot at eit objektivt ansvar for manglande kapasitet eller vedlikehald av avlaupsanlegg skal gjelda for overvatn som vert leia i røyr eller leidningar. I Fosendommen (Rt. 2012 s. 820) slo fleirtalet i Høgsterett fast det motsette.en_US
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectForureiningslova § 24 aeng
dc.titleAnsvar for overvasskader etter forureiningslova § 24 aeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-07-05T22:00:30Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgåve
dc.description.localcodeJUS399
dc.subject.nus737102eng
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-00-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record