Show simple item record

dc.contributor.authorSurlien, Live Synnøve
dc.date.accessioned2017-09-05T07:11:33Z
dc.date.available2017-09-05T07:11:33Z
dc.date.issued2017-06-14
dc.date.submitted2017-06-13T22:00:10Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16551
dc.description.abstractSammendrag. Tittel: «Alle kan lære av alle». Skriveopplæring i videregående skole i et dialogisk perspektiv Forfatter: Live Synnøve Surlien Denne masteroppgaven undersøker noen elevers skrivelæringsprosess i arbeid med skriftlige tekster i norskfaget på videregående skole. Læringssynet er sosiokulturelt og dialogisk, som går ut på at læring skjer sosialt, og som aktiv deltakelse i et fellesskap. Metoden er kvalitativt intervju, der elevenes beskrivelser utgjør hovedmaterialet i studien. Jeg har intervjuet seks elever i forkant av, og etter et dialogbasert skriveopplegg. Deltakende observasjon og analyser av elevtekstene har gitt supplerende materiale. Som teoretisk bakgrunn har jeg brukt Bakthins dialogteorier og Olga Dysthes forskning innen dialogisk skriveteori og praksis. I problemstillingen spør jeg hvordan elevene opplever læring i et dialogbasert undervisningsopplegg når de skriver resonnerende tekster. Forskningsspørsmålene har særlig fokus på hvordan ulike læringsaktiviteter inngår i samspillsprosesser og kan fungere dialogisk: Hvordan opplever elevene å delta i en dialog om norskfaglige tekster? Hvordan opplever elevene å ta andres perspektiv og vurdere ulike synspunkt og perspektiv i interaksjon med andre elever? Hvordan opplever elevene det dialogiske perspektivet som del av en skriveprosess? Hvordan inngår det dialogiske perspektivet i tekstene til elevene? Hvordan kan den dialogiske metodens læringspotensial forståes og forklares? I teorikapitlet brukes læreplaner, forskningsresultater og skriveteori for å plassere det dialogbaserte undervisningsopplegget i en didaktisk kontekst. Metode, analyse og drøftingsdel presenterer videre et alternativ til skriveopplæring som kan gå i interaksjon med andre opplæringsmetoder. I denne studien mener jeg å ha vist at dialogen kan fungere som et relevant redskap for elever i en skrivelæringsprosess. Funnene har vist at et flertall av elevene beskriver egen deltakelse i forberedelsen til et skrivearbeid som aktiv, og at ved å prøve ut egne og møte andres perspektiver forstod de fagstoffet bedre og kunne lettere posisjonere seg i forhold til det faglige spørsmålet i skriveoppgaven enn vanlig. Dialogene vises også som spor i elevtekstene. Dette støtter hypotesen om at dialogbasert skriveundervisning kan legge til rette for at elever blir mer aktive deltakere i egen læring enn det mer rendyrket tekstfokusert skriveopplæring gjør.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.sourceVideregående opplæring
dc.subjectLærebøker
dc.subjectNorskfaget
dc.subjectSkriveopplæring
dc.subjectVideregående opplæring
dc.title«Alle kan lære av alle». Skriveopplæring i videregående skole i et dialogisk perspektiveng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-06-13T22:00:10Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeErfaringsbasert masteroppgave i undervisning med fordypning i norsk
dc.description.localcodeVID-MAUNOR
dc.description.localcodeNORMAU650
dc.subject.nus711123eng
fs.subjectcodeNORMAU650
fs.unitcode11-21-00


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record