Show simple item record

dc.contributor.authorFinckenhagen, Andréa
dc.date.accessioned2017-09-05T12:37:58Z
dc.date.available2017-09-05T12:37:58Z
dc.date.issued2017-07-06
dc.date.submitted2017-07-05T22:00:32Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/16563
dc.description.abstractAvhandlingen redegjør for den rettslige adgangen det i norsk rett er til å vektlegge siktedes taushet som bevis for skyld. Ettersom strpl. § 93 annet ledd er taus i henhold til hvilke tilfeller siktedes taushet kan vektlegges som bevis, er det nødvendig å se hen til de retningslinjer for vurderingen som er lagt til grunn i praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen. Oppgaven fokuserer på en redegjørelse av hvilke situasjoner siktedes utøvelse av taushetsretten kan vektlegges for ikke å stride med vernet mot selvinkriminering, uskyldspresumsjonen og kravet på en rettferdig rettergang.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectuskyldspresumsjoneneng
dc.subjectEMKeng
dc.subjectTausheteng
dc.subjectsiktedeeng
dc.subjectstrafferetteng
dc.subjectbeviskraveng
dc.subjectvernet mot selvinkrimineringeng
dc.subjectbeviseng
dc.subjectstraffeprosesseng
dc.subjectbevisvurderingeng
dc.subjectbevisbyrdeeng
dc.titleAdgangen i norsk rett til å vektlegge siktedes taushet som bevis for skyldeng
dc.title.alternativeThe legality of drawing inferences from the accused's silence and use it as evidence for guilteng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-07-05T22:00:32Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.subject.nus737102eng
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-00-00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record