Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMeyer, Øyvind
dc.date.accessioned2006-08-09T12:19:08Z
dc.date.available2006-08-09T12:19:08Z
dc.date.issued2002eng
dc.identifier.isbn82-8088-124-7 (electronic version)eng
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/1681
dc.description.abstractThe aim of this study was to assess the connection between different conditions at work and burnout among several occupational groups at a psychiatric hospital in Norway. 117 employees from 4 different wards participated in the questionnaire. Employees who fulfilled certain criteria had the opportunity to participate in the study. It was achieved a response rate of 59 per cent. The participants filled out a 4-paged questionnaire (48 questions). The questionnaire consisted of two standardised questionnaires, Bergen Burnout Indicator and QPSNordic. The majority of the employees in this study, showed little or none indication of burnout. Approximately ¼ of the participants obtained a burnout level which indicates that they were either burned out or about to get burned out. The study showed that there was a statistic significant connection between perceived social support from colleagues, leadership and burnout. There were also a significant difference between workload and burnout. There was no statistic significant difference in indications of burnout among sex, occupations, wards or seniority.en_US
dc.description.abstractMålet med denne undersøkelsen var å se på sammenheng mellom forhold ved arbeidssituasjon og indikasjon på utbrenthet blant ulike yrkesgrupper ved et psykiatrisk sykehus i Norge. I alt deltok 117 sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere fra 4 ulike avdelinger i spørreskjemaundersøkelsen. Det ble oppnådd en svarprosent på 59 prosent. For å kunne delta i undersøkelsen måtte respondentene oppfylle visse inklusjonskriterier: de måtte arbeide i pleiegruppen og ha en stillingsprosent på 50 prosent eller mer. Deltakerne fylte ut et 4 siders spørreskjema (48 spørsmål). Dette skjemaet bestod av to standardiserte spørreskjema, Bergen Burnout Indicator og QPSNordic. De fleste respondentene viste liten eller ingen indikasjon på utbrenthet. Omlag ¼ av rspondentene viste indikasjon på at de var utbrent eller på grensen til utbrenthet. Undersøkelsen viste at det var en signifikant sammenheng mellom opplevd sosial støtte fra medarbeidere, lederstil og utbrenthet. Det var også signifikant forskjell mellom stillingsprosent og utbrenthet. Men det var ingen statistisk signifikant forskjell i indikasjon på utbrenthet knyttet til kjønn, yrke, type avdeling eller ansiennitet.no_NO
dc.format.extent817105 byteseng
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.titleEn studie av sammenheng mellom forhold i arbeidssituasjon og indikasjon på utbrenthet blant ansatte ved et psykiatrisk sykehusnob
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reserved
dc.rights.holderThe authoreng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nob


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel