Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFlo, Birthe Kristin
dc.contributor.authorHaahjem, Solveig Moe
dc.contributor.authorSalbu-Robberstad, Trine Nilssen
dc.date.accessioned2018-01-16T09:03:41Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2018-01-15T23:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17220
dc.description.abstractObjective: Gaining more knowledge about auditory verbal hallucinations (AVH) is important in the pursuit of understanding and developing therapeutic interventions for various psychological disorders where AVH are present. The comparison of clinical voice-hearers with healthy voice-hearers is believed to potentially identify protective factors in the face of AVH. Previous studies have shown that the two groups differ in their beliefs about voices, and that this could be associated with level of distress. Self-compassion is introduced as another variable of interest. In relation to AVH, self-compassion has been shown to be beneficial. Few studies have been done in this area, and comparing self-compassion in clinical and healthy voice-hearers is yet to be investigated. Method: 23 clinical voice-hearers and 29 healthy voice-hearers (40 females and 12 males, M age = 29.9) completed the Beliefs About Voices Questionnaire - revised, The Self-Compassion Scale, and The Resilience Scale for Adults. Results: The healthy voice-hearers had significantly higher level of self-compassion than the clinical voice-hearers. The clinical voice-hearers had more negative voice-content, believed that the dominant voice was more malevolent and omnipotent, and had more resistance towards it, compared to the healthy voice-hearers. There was a significant correlation between self-compassion and resilience. Conclusion: The study supports self-compassion as a potential protective factor for voice-hearers. Clinical implications are discussed in relation to the results.en_US
dc.description.abstractFormål: Kunnskap om verbale auditoriske hallusinasjoner (AVH) er viktig for både forståelsen og utviklingen av terapeutiske intervensjoner for psykologiske lidelser hvor AVH er til stede. Sammenligning mellom kliniske stemmehørere og friske stemmehørere kan tenkes å bidra til identifisering av beskyttelsesfaktorer i møte med AVH. Tidligere studier har blant annet vist at gruppene har ulike tolkninger av stemmene, og at dette kan assosieres med grad av emosjonelt ubehag. I denne studien introduseres selvmedfølelse som en annen variabel av interesse. Studier har indikert at selvmedfølelse kan være til nytte for stemmehørere. Få studier har blitt utført på dette området, og sammenligning av selvmedfølelse mellom kliniske og friske stemmehørere har ikke blitt utforsket tidligere. Metode: 23 kliniske stemmehørere og 29 friske stemmehørere (40 kvinner og 12 menn, M alder = 29.9) fullførte Beliefs About Voices Questionnaire- revised, Self-Compassion Scale, og Resilience Scale for Adults. Resultater: De friske stemmehørerne hadde signifikant høyere nivå av selvmedfølelse enn de kliniske stemmehørerne. De kliniske stemmehørerne opplevde mer negativt ladede stemmer, tolket den dominante stemmen som mer ondsinnet og omnipotent, samt hadde mer motstand mot stemmen, sammenlignet med de friske stemmehørerne. Det ble funnet en signifikant korrelasjon mellom selvmedfølelse og resiliens. Konklusjon: Studien støtter antagelsen om selvmedfølelse som en mulig beskyttelsesfaktor for stemmehørere. Kliniske implikasjoner diskuteres i lys av resultatene fra studien.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectRSAeng
dc.subjectSelf-Compassioneng
dc.subjectSCSeng
dc.subjectAVHeng
dc.subjectBAVQ-Reng
dc.subjectAuditory Verbal Hallucinationseng
dc.subjecthealthy voice-hearerseng
dc.subjectclinical voice-hearerseng
dc.titleSelvmedfølelse - en beskyttelsesfaktor i møte med stemmehøring? En sammenligning mellom kliniske og friske stemmehørereeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-01-15T23:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-00-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel