Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMyntevik, Marie
dc.date.accessioned2018-01-29T13:13:17Z
dc.date.available2018-01-29T13:13:17Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2018-01-11T23:00:20Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17290
dc.description.abstractOppgavens overordnede problemstilling er å drøfte hva som er gjeldende rett for bruk av mekaniske tvangsmidler etter phvl. § 4-8, sett i lys av menneskerettslige forpliktelser. Herunder vil det også foretas en rettspolitisk drøftelse knyttet til de utfordringer som finnes i forholdet mellom lov og praksis. Psykisk helsevern har blitt satt på dagsordenen, særlig gjennom VG sin avsløring ”Tvangsloggene” fra 2016. Her avdekkes det flere tilfeller av tvangsbruk som synes å ikke være forenelig med de vilkårene loven stiller. Sivilombudsmannen har også i besøksrapporter avdekket kritikkverdige forhold. Disse avsløringene danner et grunnlag for å se nærmere på lovteksten for å undersøke hvilken terskel den stiller opp, samt hvilke tilfeller av tvangsbruk som kan være omfattet av lovteksten. Med et mål om å skape rettsikkerhet for en særlig utsatt gruppe som har blitt fratatt sin rett til selvbestemmelse, er lovteksten det nødvendige og naturlige utgangspunktet for å diskutere tvangspraksis.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectEMKeng
dc.subjectPsykisk helseverneng
dc.subjectbeltesengeng
dc.subjectmechanical restraintseng
dc.subjectpsykiatrieng
dc.subjectbelter og remmereng
dc.subjectpsychiatryeng
dc.subjectforvaltningsretteng
dc.subjectphvl. § 4-8eng
dc.subjectvelferdsretteng
dc.subjecttvangsloggeneeng
dc.subjectmenneskerettighetereng
dc.subjectHuman Rightseng
dc.subjectrestraintseng
dc.subjectforceeng
dc.subjectEMDeng
dc.subjectmekaniske tvangsmidlereng
dc.titleBruk av mekaniske tvangsmidler i psykiatrien. Gjeldende rett etter phvl. § 4-8, sett i lys av menneskerettslige forpliktelsereng
dc.title.alternativeUse of mechanical restraints in the treatment of patients in psychiatric institutions, in light of Human Rights obligationseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-01-11T23:00:20Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.subject.nus737102eng
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-00-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel