Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHauken, Mari
dc.date.accessioned2018-01-30T08:44:53Z
dc.date.available2018-01-30T08:44:53Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2018-01-24T23:00:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17293
dc.description.abstractThis is a presentation of metacognitive therapy and a systematic review of the evidence for the therapy. The paper reviews clinical trials of metacognitive therapy for patients with emotional disorders. The inclusion criteria were as follows: 1) The study investigated the effect of metacognitive therapy based on Wells and Matthew's theory (1996). 2) The participants in the study had a psychiatric disorder. 3) It was a randomized controlled study. 4) The article was written in English or Scandinavian language. In accordance to the inclusion criteria, 8 studies were included. The quality of the included studies were evaluated by assessing risk of bias and treatment fidelity. All the included studies found metacognitive therapy to be effective. The quality of the studies varied, so the importance of the evidence from the different studies are not equal. However, also the high quality studies found metacognitive therapy to be effective; therefore, metacognitive therapy is supported by the evidence in this systematic review.en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven er en presentasjon av metakognitiv terapi og en systematisk litteraturgjennomgang av evidensgrunnlaget for denne behandlingen. Oppgaven tar for seg studier som undersøker effekten av metakognitiv terapi i behandling av mennesker med psykiske lidelser. Studiene som ble inkludert tilfredsstilte følgende kriterier: 1) Studien undersøkte metakognitiv terapi basert på modellen til Wells og Matthews (1996). 2) Forsøkspersonene hadde en psykiatrisk diagnose, 3) Det var en randomisert kontrollert studie, 4) Artikkelen var skrevet på engelsk eller skandinavisk språk. I henhold til inklusjonskriteriene ble 8 studier ble inkludert, og kvaliteten på studiene ble vurdert med tanke på risiko for feilkilder og troskap til terapimetode. Alle studiene viste at MCT var en effektiv behandling av psykiske lidelser, men studiene varierte i hvor godt de kom ut i vurderingen av risiko for feil troskap til terapimetode, derfor varierer det også hvor mye vekt man kan legge på resultatene. Det vurderes likevel at effekten av metakognitiv terapi er støttet av de inkluderte studiene, særlig fordi de studiene som kom best ut i vurdering av risiko for feilkilder og troskap til terapimetode også viste at metakognitiv terapi er effektivt.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectmetakognitiv
dc.subjectmeta-kognitiv terapi
dc.subjectbehandlingseffekt
dc.subjectmetacognitive therapy
dc.subjectevidence base
dc.subjectliterature review
dc.subjectlitteraturgjennomgang
dc.subjectRCT
dc.subjectMetakognitiv terapieng
dc.subjectrandomiserte kontrollerte studiereng
dc.subjectsystematisk litteratursøkeng
dc.titleEvidensgrunnlaget for metakognitiv terapi: en systematisk litteraturgjennomgang av randomiserte kontrollerte studiereng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-01-24T23:00:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-00-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel