• Dear Human 

      Alterskjær, Irene (Master thesis, 2021)
      Dear human er et prosjekt som utforsker relasjoner til natur og planter. Gjennom visuell research avdekker prosjektet et behov for å gi planter en stemme. Prosjektet stiller spørsmål ved holdninger, perspektiver og relasjoner ...