• En ressursorientert gjestfrihet? 

      Klyve, Guro Parr (Master thesis, 2011-05-16)
      Denne studien undersøker musikkterapiens muligheter i et arbeid med enslige mindreårige asylsøkere. Gjennom en teoretisk studie blir perspektiver fra sosiologi, psykologi og filosofi trukket inn og drøftet opp mot den ...