• Komplekse avveininger rundt musikkterapi og sosiale medier 

      Sæle, Eirik (Master thesis, 2022-05-20)
      Denne kvalitative studien utforsker samtykke, personvern og etikk i sammenhengen av musikkterapi og sosiale medier. Den empiriske dataen er konstruert fra ett fokusgruppeintervju bestående av 5 deltakere som varte i 75 ...