Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkjold, Annelien_US
dc.date.accessioned2018-04-09T11:36:49Z
dc.date.available2018-04-09T11:36:49Z
dc.date.issued2018-03-08
dc.date.submitted2018-03-07T23:00:09Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17583
dc.description.abstractObjective: All-ceramic restorations are becoming more common in prosthetic treatment. The material composition of the ceramics provides different properties in terms of strength, aesthetics, translucency. The aim of the study was to assess whether the variation in material composition and production methods affects the internal fit of monolithic zirconia crowns. The null hypothesis was that different material compositions and production methods will not affect the internal fit, given that all other factors such as preparation type, crown shape and crown thickness are the same. Material and methods: Sixty-six zirconia crowns were produced from five different commercial manufacturers to a premolar model tooth with shallow circumferential chamfer preparation. Internal fit was assessed by the replica method. Results: There was a statistically significant difference in the occlusal internal fit values for the different groups (Kruskall Wallis, p = 0.0003). The soft machined crowns in three groups (BX, DD and ZZ) had a thicker occlusal cement space than all the other groups. There was no statistically significant difference in marginal and axial internal fit values among the different groups. Conclusion: The production method for monolithic zirconia crowns has an effect on internal fit. The largest variation was observed occlusally in soft machined crowns. Excess occlusal cement accumulation leads to increased axial discrepancy which can further give both technical and biological effect. Material composition did not had a clear correlation with the internal fit of the tested zirconia crowns.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Helkeramiske restaureringer blir stadig vanligere innen protetisk behandling. Materialsammensetningen til keramene gir ulike egenskaper i form av styrke, estetikk, gjennomskinnelighetsgrad noe som videre indikerer ulike anvendelsesområder. Formålet med studien var å vurdere om variasjon i materialsammensetning og produksjonsmetode påvirker monolitiske zirkoniakroners indre passformen. Nullhypotesen er at ulik materialsammensetning og produksjonsmetode ikke vil påvirke indre passform, gitt at alle andre faktorer som prepareringstype, kroneform og kronetykkelse er det samme. Material og metode: Det ble fremstilt sekstiseks zirkonia kroner fra fem ulike produsenter etter en premolar-modelltann med konkav preparering. Indre passform ble undersøkt med replika – metoden. Resultat: Det var statistisk signifikant forskjell i indre passform verdiene okklusalt for de ulike gruppene (Kruskall Wallis, p=0.0003). De mykmaskinerte materialene BX, DD og ZZ hadde tykkere okklusal sementspalte enn alle de andre gruppene. Det var ingen statistisk signifikant forskjell ved indre passform verdiene marginalt eller aksialt blant de ulike gruppene. Konklusjon: Produksjonsmetoden for monolitiske zirkoniakroner har en effekt på passform. Størst variasjon ble observert okklusalt på mykmaskinerte kroner. Opphoping av sement okklusalt fører til økt aksial diskrepans noe som videre kan ha både teknisk og biologisk effekt. Materialsammensetning hadde ikke en klar sammenheng med passformen til de testede zirkonia kronene.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectZirkonia kronereng
dc.subjectDentale materialereng
dc.subjectDentale kronereng
dc.subjectProtetiske restaureringereng
dc.subjectOdontologieng
dc.subject.meshIn-Ceram Zirconiaeng
dc.subject.meshDental Implants, Single-Tootheng
dc.subject.meshCrownseng
dc.titlePassform hos dentale kroner av ulike zirkonia materialer. En laboratoriestudieen_US
dc.title.alternativeInternal fit in dental crowns of various zirconia materials.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-03-07T23:00:09Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeProsjektoppgave / Integrert masteroppgave
dc.description.localcodeOD3PROSJ
dc.subject.nus764106eng
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk odontologiske fag: 830en_US
fs.subjectcodeOD3PROSJ
fs.unitcode13-19-00


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel