Show simple item record

dc.contributor.authorNerland, Adrian Mathias
dc.date.accessioned2018-06-08T09:38:18Z
dc.date.available2018-06-08T09:38:18Z
dc.date.issued2018-06-06
dc.date.submitted2018-06-05T22:00:11Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17761
dc.description.abstractHardiness is a cognitive style, combination of attitudes or personality style associated with several positive outcomes, both in civilian life and in high-reliability organizations. Among others, several studies have demonstrated hardiness to be a source of resilience facing diverse stressors. Also, hardiness is associated with success in high reliability organizations. This review aims to explore the existing literature on hardiness effects in predicting success in selection and admission courses to high reliability organizations. Due to inclusion and exclusion criteria, 7 studies were identified and included in this review. Overall the results were divided. 4 studies demonstrate that hardiness can predict successful selection outcome, while 3 studies did not. The divergent findings may have been influenced by differences in the samples, time of measurement, preselection, and units potentially being selected into. Also a risk of social desirability may be apparent. This review concludes that there is little to moderate support of using hardiness measurements in selection into high reliability organizations.en_US
dc.description.abstractHardiness er en kognitiv stil, kombinasjon av holdninger eller personlighetsstil som er assosiert med flere positive utfall, både i det sivile liv og i operative sammenhenger. Blant annet kan flere studier vise til at hardiness har en beskyttende effekt i møte med ulike former for belastinger. I tillegg er høy grad av hardiness assosiert med gode prestasjoner i operative sammenhenger. Denne litteraturgjennomgangen har som hensikt å undersøke hvorvidt hardiness kan predikere vellykket seleksjon og opptak til operative yrker. Et systematisk litteratursøk avdekket 7 studier som redegjør for sammenhengen mellom hardiness og opptak etter seleksjon. Resultatene viste sprikende funn. 4 av studiene viste at hardiness kunne predikere vellykket opptak, mens 3 studier ikke kunne vise til dette forholdet. De divergerende resultatene kan forklares av flere faktorer. Ulikheter i utvalg, måletidspunkt, pre-seleksjon av deltakere og enheter det ble selektert til kan påvirke forholdet mellom hardiness-målinger og opptak. I tillegg er det en mulighet for at sosial ønskverdighet kan ha ført til eleverte hardiness-skårer i noen studier. Studien konkluderer at det er liten til moderat støtte for at målinger av hardiness kan brukes i operativ seleksjon.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjecthigh reliability organizations
dc.subjectselection
dc.subjecthardiness
dc.subjectoperative yrker
dc.subjectseleksjon
dc.titleSeleksjon og opptak til operative yrker. En undersøkelse av hardiness sin rolle som seleksjonsverktøyeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-05T22:00:11Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record