Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohnsen, Pål Halle
dc.date.accessioned2018-06-21T09:26:43Z
dc.date.available2018-06-21T09:26:43Z
dc.date.issued2018-06-12
dc.date.submitted2018-06-11T22:00:08Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17814
dc.description.abstractFemale victims and survivors of rape and sexual assault often face reactions of disbelief and victim blame. This systematic review, as the first of its kind, attempts to summarize the quantitative research on the consequences victim blame and disbelief have on the mental health and wellbeing of women who have been sexually assaulted. A systematic literature search discovered 1825 original studies. Nineteen studies published between 1996 and 2016 were eligible for review. Participants include both college students with course credit and western women recruited from the community, all with a history of sexual assault, disbelief and victim blame. The findings indicate that reactions of victim blame and disbelief lead to an increase in self blame, depression and PTSD and a decrease in self esteem and adaptive coping. These findings are discussed in light of Just World-theory and Rape Myth Acceptance through effects on shame and guilt as mechanisms for the negative mental health consequences. Limitations include few longitudinal studies and problems with generalization of findings. The main implication is a need for change in attitudes toward acceptance and non-judgement of sexual assault survivors.en_US
dc.description.abstractVoldtektsutsatte kvinner blir ofte møtt med mistroiske og skyldpåførende reaksjoner. Denne systematiske litteraturgjennomgangen, som den første av sitt slag, forsøker å sammenfatte den kvantitative forskningen på konsekvensene skyldpåførsel og mistro har på den psykiske helsen og -velværen hos voldtektsutsatte kvinner. Et systematisk litteratursøk avdekket 1825 originalstudier. Nitten studier publisert mellom 1996 og 2016 var passende for gjennomgang. Deltakere inkluderer både universitetsstudenter som får fagpoeng og vestlige kvinner rekruttert fra lokalsamfunnet, alle med voldtekt, mistro og skyldpåførsel i sin forhistorie. Funnene indikerer at skyldpåførende og mistroiske reaksjoner fører til en økning i selvbebreidelse, depresjon og PTSD, samt en nedgang i selvtillit og adaptive mestringsstrategier. Disse funnene diskuteres i lys av Rettferdig Verden-teori og Aksept for Voldtektsmyter, gjennom effekter på skam og skyld som mekanismer for de negative konsekvensene for psykisk helse. Begrensninger inkluderer få longitudinelle studier og problemer med generalisering av funnene. Hovedimplikasjonen er behovet for en holdningsendring i synet på voldtektsutsatte, til en av aksept og ikke-dømming.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectrape mythseng
dc.subjecttraumaeng
dc.subjectguilteng
dc.subjectmental healtheng
dc.subjectshameeng
dc.subjectvictim blameeng
dc.subjectjust worldeng
dc.subjectsexual assaulteng
dc.subjectdisbeliefeng
dc.subjectrapeeng
dc.subjectvoldtektno
dc.subjectvoldtektsofferno
dc.titleSkyldig til det Motsatte er Bevist - Hva vet vi om Psykologiske Konsekvenser av å Ikke Bli Trodd når en Forteller om Voldtekt? En Systematisk Litteraturgjennomgangeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-11T22:00:08Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel