Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFeyling, Miriam Helene
dc.contributor.authorKlepsvik, Magdalen Våge
dc.contributor.authorLøvland, Lina
dc.date.accessioned2018-07-24T12:33:46Z
dc.date.available2018-07-24T12:33:46Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.date.submitted2018-06-12T22:01:04Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17888
dc.description.abstractTestverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker - Norsk versjon (SVANTE-N) aims to evaluate articulation and nasality for people with anatomical defects and functional abnormalities in the oral cavity/throat, such as cleft lip and palate. The purpose of this study was to create norms for SVANTE-N for Norwegian children at age six, without anatomical defects and functional abnormalities in the oral cavity/throat. The study was carried out in partnership with speech and language pathologists at Statped vest. The study included 70 children at age six attending four different schools in the municipality of Bergen. The results are based on phonetic transcription and a perceptual evaluation of the children’s speech. The results showed that all six-year-olds had a high amount of correctly articulated oral consonants, and all phonemes, apart from /ç, s, ʃ, r/, was 100 % established for all children. The phoneme /ç/ was the most prominent as it was established by only four children (5,7 %). Most children had one or two phonological processes that were operational. Older children had less consonant processes that were operational than younger children. In the study, there were no significant differences between genders regarding performance. All children had few speech errors in front of velopharynx and none behind velopharynx. There was a low degree of nasality. Velopharyngeal function was, for all children, regarded as sufficient. The intelligibility of speech was evaluated as high. SVANTE-N is still in need for further normative data.en_US
dc.description.abstractTestverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker - norsk versjon (SVANTE-N) er utarbeidet for å evaluere artikulasjonsevne og nasalitet hos personer med anatomiske defekter og funksjonsavvik i munnhule/svelg, som for eksempel leppe-kjeve-ganespalte (LKG). Formålet med denne studien var å normere SVANTE-N for norske seksåringer uten anatomiske defekter og funksjonsavvik i munnhule/svelg. Studien ble utført i samarbeid med logopeder fra spalteteamet ved Statped vest. Utvalget i studien bestod av 70 seksåringer fra fire skoler i Bergen kommune. Resultatene baserer seg på fonetisk transkripsjon og en perseptuell vurdering av barnas tale. Resultatene viste at alle seksåringene i studien hadde en høy andel korrekt artikulerte orale konsonanter og at alle fonemer, unntatt /ç, s, ʃ, r/, var 100 % etablert hos alle barna. Fonemet /ç/ skilte seg mest ut ved at det kun var etablert hos fire barn (5,7 %). De fleste barna hadde én eller to operative fonologiske prosesser, der de eldre barna hadde færre operative konsonantprosesser enn de yngre. Ingen signifikante forskjeller mellom gutter og jenters prestasjoner ble funnet. Barna hadde også få taleavvik foran velofarynks og lav grad av nasalitetsavvik. Ingen barn hadde taleavvik bak velofarynks. Alle barna ble bedømt til å ha tilstrekkelig velofarynksfunksjon og forståelig tale. Det er fortsatt behov for ytterligere normeringer av SVANTE-N.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectArtikulasjoneng
dc.subjectFonologieng
dc.subjectNasaliteteng
dc.subjectLeppe-kjeve-ganespalteeng
dc.subjectBarneng
dc.subject6-åringereng
dc.subjectSVANTE-Neng
dc.subjectLogopedieng
dc.subject.meshSpeech Articulation Testseng
dc.subject.meshArticulation Disorderseng
dc.subject.meshCleft Lipeng
dc.subject.meshCleft Palateeng
dc.subject.meshVoice Qualityeng
dc.titleNorske seksåringers artikulasjon, nasalitet og fonologi - En normering av Testverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker - norsk versjon (SVANTE-N)eng
dc.title.alternativeSVANTE-N - A Norwegian articulation and nasality test - A normative study of the articulation, nasality and phonology of Norwegian six-year-old childreneng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-12T22:01:04Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i logopedi
dc.description.localcodeLOGO345
dc.description.localcodeMAPS-LOG06
dc.subject.nus799999eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Biologisk psykologi: 261
fs.subjectcodeLOGO345
fs.unitcode17-32-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel