Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorArnholm, Elin Varissara
dc.contributor.authorHartvigsen, Julia Lorgen
dc.date.accessioned2018-07-25T10:48:33Z
dc.date.available2018-07-25T10:48:33Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.date.submitted2018-06-12T22:01:07Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17890
dc.description.abstractThis study investigated statistical learning in a natural tonal language, and whether executive functions has an impact on language learning in such learning conditions. In addition, the study investigates whether learning happens with awareness. The 40 adults that participated were exposed for Thai sentences in a language learning experiment. A self-report questionnaire was administered to examine the participants’ awareness. They were then tested with four cognitive tests which measures attention, inhibition, verbal fluency and working memory. The results show that adults are able to discriminate familiarized words from novel words, in addition to having a preference for tonal cues. The results from the self-report questionnaire revealed that those who had detected certain patterns related to tone did not overall perform better in the language learning experiment than those who did not. There were no systematic correlations between executive functions and the results from the language learning experiment. The results support previous statistical learning studies which show that participants are able to discriminate familiarized word from novel words.en_US
dc.description.abstractDenne studien undersøker statistisk læring i et naturlig tonespråk, samt om eksekutive funksjoner har en innvirkning på språklæring i en slik læringssituasjon. I tillegg til dette, undersøker studien i hvilken grad språklæringen skjer ved bevissthet. De 40 voksne som deltok i studien ble eksponert for setninger på thai i et språklæringseksperiment. Et selvrapporteringsskjema ble brukt for å undersøke deltakernes bevissthet (eller fraværet av bevissthet) om læringen. Videre ble de testet med fire kognitive tester som måler oppmerksomhet, inhibisjon, verbal flyt og arbeidsminne. Resultatene viste at voksne var i stand til å skille familiariserte ord fra nye ord, i tillegg til å ha en preferanse for tonale mønstre. Resultatene fra selvrapporteringsskjemaet viste ingen generelle sammenhenger mellom svarene de avga på spørreskjemaet, og hvordan deltakerne gjorde det under språklæringseksperimentet. Det var heller ingen systematiske korrelasjoner mellom eksekutive funksjoner og resultatene av læringseksperimentet. Resultatene støtter tidligere funn i studier på statistisk læring, som viser at deltakere er i stand til å skille familiariserte ord fra nye ord.en_US
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectTonal languageeng
dc.subjectStatisticseng
dc.subjectStatistical learningeng
dc.subjectAwarenesseng
dc.subjectThaieng
dc.subjectLogopedieng
dc.subject.meshLinguisticseng
dc.subject.meshLanguage Developmenteng
dc.titleLearning of Linguistic Tonal Cues Follow the same Learning Principle as for other Linguistic Cueseng
dc.title.alternativeStatistical learning of tonal cueseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-12T22:01:07Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i logopedi
dc.description.localcodeLOGO345
dc.description.localcodeMAPS-LOG06
dc.subject.nus799999eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Biologisk psykologi: 261
fs.subjectcodeLOGO345
fs.unitcode17-32-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel