Show simple item record

dc.contributor.authorDickenson, Kari Edna
dc.date.accessioned2018-07-25T11:06:56Z
dc.date.available2018-07-25T11:06:56Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.date.submitted2018-06-12T22:01:03Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17891
dc.description.abstractThe aim of this qualitative study was to investigate what adults who have undergone their first cochlear implantation (CI) experience as important during the period after sound activation, and the research question was: What does a select group of CI-users experience as important during the time after sound activation? Individual interviews were carried out with four adults (three men and a woman between the ages of 48 and 58). The informants had severe hearing loss, they had had their CI between one and two years and received speech therapy following sound activation. The interviews were recorded, transcribed and then analysed using an inductive thematic approach. Five themes were identified. Motivation to listen actively in everyday life concerns motivation to listen to speech- and surrounding sounds after sound activation despite the chaotic sound picture. To perceive speech and music relates to a wish to be able to communicate effectively, and to perceive and enjoy music again. Customised speech therapy concerns the importance of that speech therapy treatment is adapted to the individual’s needs and interests. Exchange of experiences with others in the same situation relates to the importance of being able to share experiences and to ask questions to other CI-users face to face. To be honest with oneself concerns the value of being able to reflect on one’s own impact on the outcome of CI. The study points to the importance of psychosocial support equally to aural training during the time following sound activation in holistic speech therapy.en_US
dc.description.abstractFormålet med denne kvalitative studien har vært å undersøke hva voksne som har operert inn sitt første cochleaimplantat (CI) erfarer som viktig i tiden etter lydpåsetting, og studiens problemstilling var: Hva erfarer et utvalg voksne CI-brukere som viktig i tiden etter lydpåsetting? Fire voksne (tre menn og én kvinne mellom 48 og 58 år) ble intervjuet. De har alle ervervet alvorlig hørselstap, de har hatt CI mellom ett og to år og gått i logopedisk behandling i etterkant av lydpåsetting. Intervjuene ble tatt opp med lydopptaker, transkribert og deretter analysert etter induktiv tematisk analyse. Fem tema pekte seg ut i analysen. Motivasjon til å lytte aktivt i hverdagen handler om motivasjonen til å lytte til tale- og omgivelseslyder etter lydpåsetting til tross for at lydbildet er kaotisk. Oppfatte tale og musikk dreier seg om et ønske om å kommunisere effektivt, og å kunne oppfatte og nyte musikk igjen med CI. Tilpasset logopedisk behandling omhandler viktigheten av at den logopediske behandlingen blir tilpasset den enkeltes behov og interesser. Erfaringsutveksling med andre i samme situasjon skildrer viktigheten av å kunne dele erfaringer og stille spørsmål til andre CI-brukere ansikt til ansikt. Det siste temaet, være ærlig mot seg selv, illustrerer betydningen av å kunne vende blikket innover og reflektere rundt sin egen innvirkning på utbyttet av CI. Studien peker på viktigheten av psykososial støtte på lik linje med lyttetrening i tiden etter lydpåsetting, og en logopedisk behandling som tar hele mennesket i betraktning.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectAuditiv rehabiliteringeng
dc.subjectCochleaimplantateng
dc.subjectTematisk analyseeng
dc.subjectLogopedieng
dc.subjectHørseleng
dc.subject.meshCochlear Implantseng
dc.subject.meshCorrection of Hearing Impairmenteng
dc.subject.meshSpeech Therapyeng
dc.titleHverdagen etter lydpåsetting: Erfaringer fra fire voksne cochleaimplantat-brukere. En kvalitativ studie av hva fire voksne CI-brukere erfarer som viktig i tiden etter lydpåsettingeng
dc.title.alternativeEveryday life after sound activation: Experiences from four adult cochlear implant-userseng
dc.title.alternativeHverdagen etter lydpåsettingeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-12T22:01:03Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i logopedi
dc.description.localcodeLOGO345
dc.description.localcodeMAPS-LOG06
dc.subject.nus799999eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Biologisk psykologi: 261
fs.subjectcodeLOGO345
fs.unitcode17-32-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record