Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Karoline
dc.date.accessioned2018-07-25T11:15:45Z
dc.date.available2018-07-25T11:15:45Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.date.submitted2018-06-12T22:01:02Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/17892
dc.description.abstractBackground: Different psychological theoretical and therapeutic traditions have been developed through history, also used by speech language pathologists in clinical contexts (Flasher & Fogle, 2011). The purpose of this study is to investigate which theoretical approaches that have been applied in research about the relationship between stuttering and emotions in a historical perspective. The goal is to contribute to increased reflection of speech language pathologist’s clinical practice. Issue: Which theoretical approaches have been applied in research about the relationship between stuttering and emotions in a historical perspective? Method: This study is a systematic review with an integrated narrative approach in the presentation of the results. Results: The results of this study show that the extent of research with this topic has been increasing in a historical perspective. In addition, the results indicate that cognitive psychology has influenced research about the stuttering and emotion relationship in a historical perspective. Conclusion: The fact that cognitive psychology has been prevailing may have led to lack of important dimensions in research about emotions in the context of stuttering. Furthermore, researchers should be aware of their theoretical point of view and try to be open to other theoretical perspectives.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Gjennom historien har det utviklet seg ulike teoretiske og terapeutiske tradisjoner i psykologien som logopeder kan ta utgangspunkt i når de arbeider i kliniske sammenhenger (Flasher & Fogle, 2011). Studiens hensikt er å undersøke hvilke teoretiske skoleretninger innen psykologien som ligger til grunn for forskning på sammenhengen mellom stamming og emosjoner i et historisk perspektiv, for å bidra til økt refleksjon over egen praksis hos logopeder. Problemstilling: Hvilke teoretiske tilnærminger har blitt tatt i bruk i forskning på sammenhengen mellom stamming og emosjoner i et historisk perspektiv? Metode: Denne studien er en systematisk oversikt med en integrert narrativ tilnærming i presentasjonen av resultatene. Resultater: Resultatene i denne studien viser at omfanget av forskning på sammenhengen mellom stamming og emosjoner har vært økende i et historisk perspektiv. I tillegg tyder resultatene på at kognitiv psykologi er den skoleretningen som har vært rådende i forskning på sammenhengen mellom stamming og emosjoner gjennom historien. Konklusjon: At kognitiv psykologi har vært rådende i så sterk grad kan ha ført til at man kan ha gått glipp av viktige dimensjoner ved fenomenet emosjoner sett i sammenheng med stamming. Forskere i fremtiden bør være bevisst på sitt teoretiske ståsted, og forsøke å være åpne for andre teoretiske perspektiv.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectStammingeng
dc.subjectEmosjonereng
dc.subjectPsykologieng
dc.subjectLogopedieng
dc.subject.meshSpeech Therapyeng
dc.subject.meshStutteringeng
dc.subject.meshEmotionseng
dc.subject.meshPsychologyeng
dc.titleSammenhengen mellom stamming og emosjoner - En litteraturstudie med et historisk perspektiveng
dc.title.alternativeThe relationship between stuttering and emotions - A literature review with a historical vieweng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-12T22:01:02Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave i logopedi
dc.description.localcodeLOGO345
dc.description.localcodeMAPS-LOG06
dc.subject.nus799999eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Biologisk psykologi: 261
fs.subjectcodeLOGO345
fs.unitcode17-32-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record