Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPalfi, Hanna Morseth
dc.date.accessioned2018-08-07T07:56:01Z
dc.date.available2018-08-07T07:56:01Z
dc.date.issued2018-06-16
dc.date.submitted2018-06-15T22:00:11Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18007
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg sammenlignet minoritetsspråklige og majoritetsspråklige elevers leseforståelse, med fokus på inferens. Utvalget i undersøkelsen min er hentet fra Vg1-klasser der alle elevene følger ordinær læreplan i norsk. Datamaterialet bygger på en lesetest i form av et intervju med syv elever som har oppgitt å ha et annet morsmål enn norsk og fire elever som har oppgitt at de har norsk som morsmål. Studien undersøker elevenes gjøring av inferens når de leser to skjønnlitterære tekster og to sakprosatekster. Sakprosatekstene er hentet fra to lærebøker i historie, den ene skjønnlitterære teksten er utdrag fra en roman gjengitt i en lærebok for norskfaget og den andre er utdrag av en tekst hentet fra en novellesamling. Oppgaven er av utforskende, kvalitativ karakter, og bygger på teori og funn fra tidligere forskning på andrespråklesing, leseforståelse og inferens. Resultatene viser at det er individuelle forskjeller mellom informantene, men det fremgår også forskjell mellom de minoritetsspråklige og majoritetsspråklige elevene, hvor de majoritetsspråklige informantene gjorde flere inferenser enn de minoritetsspråklige under lesing av alle fire tekstene. Den største forskjellen mellom informantgruppene var gjøringen av inferens til de skjønnlitterære tekstene, hvor kulturelle bakgrunnskunnskaper fremstår som avgjørende for god leseforståelse. De minoritetsspråklige informantene gjorde flere inferenser, og syntes å ha bedre leseforståelse av sakprosatekstene enn de skjønnlitterære tekstene. Til sakprosatekstene synes emnespesifikk kunnskap å være vesentlig for god leseforståelse.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, I have compared the reading comprehension of students who have Norwegian as their second language and students who have Norwegian as their first language, focusing on inference. The informants in this study attend the same upper secondary school, and follow the standard curriculum of the subject Norwegian. The data material consists of a reading assessment conducted as an interview with seven students with other first languages than Norwegian, and four students with Norwegian as their first language. The study examines the students' making of inferences while reading two fictional texts and two explanatory texts. The two explanatory texts are obtained from two different third grade history textbooks. One of the fictional texts, an excerpt from a novel, is obtained from a third grade Norwegian textbook, while the other one is obtained from an anthology of short stories. The assignment is of qualitative nature, and is based on theories and findings from previous research on second language reading, reading comprehension and inference. The results show that the students with Norwegian as their first language made sufficient inferences while reading all four texts, compared to the students with other first languages than Norwegian. The main difference between the groups was the making of inference to the fictional texts, where cultural schema is crucial for reading comprehension. Language minority informants made more inferences, and seemed to have a better understanding of the explanatory texts than the fictional ones. When reading explanatory texts, subject-related knowledge and skills seem to be crucial for reading comprehension.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectNorsk språk
dc.subjectMinoritetsspråklige
dc.subjectVideregående opplæring
dc.subjectMorsmål
dc.titleLeseforståelse og inferens. En sammenligning av minoritetsspråklige og majoritetsspråklige elever i videregående skoleeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-15T22:00:11Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMastergradsoppgave i nordisk
dc.description.localcodeNOLISP350
dc.subject.nus711123eng
fs.subjectcodeNOLISP350
fs.unitcode11-21-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel