Show simple item record

dc.contributor.authorBeichmann, Marianne
dc.date.accessioned2018-08-21T08:51:29Z
dc.date.available2018-08-21T08:51:29Z
dc.date.issued2018-06-16
dc.date.submitted2018-06-15T22:00:23Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18169
dc.descriptionRevised version: Spelling errors corrected
dc.description.abstractI denne masteroppgaven analyserer jeg Hulda Garborgs kjønnsideologiske konstruksjon av kvinnen i romanen Kvinnen skapt av Mannen (1904). For å besvare oppgavens problemstilling undersøker jeg fru Eva, romanens hovedkarakter, sine forventninger til og erfaringer fra henholdsvis moderskap, ekteskap og seksualitet og begjær. Kvinnen skapt av Mannen er et litterært tilsvar til Otto Weiningers Kjønn og Karakter (1903). Av den grunn er kjønnsteoriene som presenteres i Weiningers verk vesentlige for min lesning av romanens kvinneskikkelse. Videre gjør litteraturteoretisk, kjønnsteoretisk og feministisk teori seg gjeldende for analysen. Disse teoriene fremmer en forståelse av kjønn som kontekstavhengig kategori og gir et presist begrepsapparat som bidrar til å konkretisere konstruksjonen av kjønn som gjør seg gjeldende i romanen. I lys av min forståelse av kjønn og kjønnsuttrykk som kontekstavhengig har jeg hatt et særlig fokus på å sette Hulda Garborgs roman inn i en litteraturhistorisk kontekst. Dette har jeg gjort fordi jeg mener at en sentral forutsetning for å forstå Hulda Garborgs kvinne, er kjennskap til denne kvinneskikkelsens kontekst. Romanen svarer til flere strømninger i samtiden som påvirker kvinneskikkelsen som realiseres gjennom fru Eva. Med Det moderne Gjennombrudd tematiseres kvinnen, forholdet mellom kjønn, seksualitet og ekteskap. Den litterære perioden står som en sentral forutsetning for flere av tematikkene som kommenteres gjennom fru Eva. I min analyse har jeg kommet frem til at ekteskapet settes som premiss for kvinnens mulighet til selvrealisering. Med det fjerner Garborg seg fra flere intellektuelle som gjennom sin litteratur støttet opp under kvinnesaken, og med det fremmet økt personlig frihet for kvinnen. Som resultat av dette fremstår Garborgs roman som en kontroversiell, men også banebrytende beretning om den erotiske, men familieorienterte kvinneskikkelsen.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectHulda Garborgeng
dc.subjectKjønneng
dc.subjectNorsk litteratureng
dc.subjectKjønnsteorieng
dc.title«Skulle det være forklaringen på den gåte, jeg selv ikke kan løse - meg selv?» En analyse av Hulda Garborgs kjønnsideologiske konstruksjon av kvinnen i Kvinnen skapt av Manneneng
dc.title.alternative«Skulle det være forklaringen på den gåte, jeg selv ikke kan løse - meg selv?» An analysis of Hulda Garborgs ideological construction of a woman in the novel Kvinnen skapt av Mannen.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-06-15T22:00:23Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMastergradsoppgave i nordisk
dc.description.localcodeNOLISP350
dc.subject.nus711123eng
fs.subjectcodeNOLISP350
fs.unitcode11-21-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record