Show simple item record

dc.contributor.authorRønning, Andreas Skogmo
dc.date.accessioned2018-09-10T12:22:59Z
dc.date.available2018-09-10T12:22:59Z
dc.date.issued2018-07-07
dc.date.submitted2018-07-06T22:00:28Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18452
dc.description.abstractOppgaven tar for seg fordelingen av ansvaret for betalingstransaksjoner som er gjennomført uten kontoeiers samtykke. Utgangspunktet etter finansavtaleloven § 35 (1) er at finansinstitusjonen er ansvarlig for uautoriserte transaksjoner. Etter § 35 (3) kan kunden midlertid bli ansvarlig for hele eller deler av tapet dersom han har opptrådt grovt uaktsomt med hensyn til forpliktelsene sine etter § 34 (1). Oppgaven starter innledningsvis med å avklare vilkårene som må være innfridd for at §§ 34 og 35 kommer til anvendelse. Dette innebærer blant annet hva som regnes som et samtykke og hva som regnes som et betalingsinstrument. Oppgavens hoveddel inneholder en analyse av utvalgte typetilfeller der kunden har blitt utsatt for uautoriserte transaksjoner gjennom misbruk av elektroniske betalingsinstrumenter. Analysen består nesten utelukkende av praksis fra Finansklagenemnda, og målet med analysen er å finne ut hvilken atferd fra kundens side som kvalifiserer til grov uaktsomhet. Oppgaven har også en komparativ side under denne analysen, der praksis fra det danske Pengeinstitutankenævnet og den svenske Allmänna reklamationsnemnden blir analysert. Hoveddelens siste del tar for seg særlige utfordringer knyttet til misbruk av Vipps.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectFinansavtaleloveneng
dc.subjectPSDeng
dc.subjectGrov uaktsomheteng
dc.subjectMisbruk av kontoeng
dc.subjectUautoriserte betalingstransaksjonereng
dc.titleAnsvaret for uautoriserte betalingstransaksjoner. Særlig om grensen mellom simpel og grov uaktsomhet ved misbruk av elektroniske betalingsinstrumentereng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-07-06T22:00:28Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeMasteroppgave
dc.description.localcodeJUS399
dc.subject.nus737102eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340
fs.subjectcodeJUS399
fs.unitcode16-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record