Show simple item record

dc.contributor.authorVatsaas, Helga Ramstad
dc.date.accessioned2018-10-09T06:45:05Z
dc.date.available2018-10-09T06:45:05Z
dc.date.issued2018-10-09
dc.date.submitted2018-10-08T22:00:04Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18634
dc.description.abstractDenne granskinga har som hovudmål å få djupare innsikt i kva for oppfatningar unge nynorskbrukarar har av nynorsknormalen, med omsyn til følgjande spørsmål: 1. Samsvarar elevane sin oppfatta normal med den faktiske normalen? 2. Samsvarar elevane sin oppfatta kjennskap med den faktiske kjennskapen dei viser? Hensikta med denne problemstillinga var å belyse spørsmåla, heller enn å svare på dei. Dette freista eg å gjere ved å gjennomføre ei spørjegransking blant 10. trinn ved ein mellomstor nynorskskule på Sunnmøre, og seinare intervjue eit utval av elevane. Eg ville først og fremst forsøke å få innsyn i korleis nynorsknormalen ser ut i elevane sine auge, og korleis dei oppfattar sin eigen kjennskap til han. Vidare ville eg finne ut noko om elevane sin faktiske kjennskap og normtryggleik gjennom å sjå på formval og oppfatningar av kva variantar som er tillatne og ikkje ifølgje nynorsknormalen. Resultata viser at elevane, sett under eitt, følgjer ein oppfatta normal som på enkelte punkt avvik frå den faktiske nynorsknormalen, noko som også kjem til syne i normkjennskapen dei viser.en_US
dc.language.isonnoeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectspråkoppfatningareng
dc.subjectnynorskeng
dc.subjectSpråknormeringeng
dc.title"Litt vanskeleg og litt keisamt, eigentleg" - Ei gransking av normoppfatningar hjå unge nynorskbrukarareng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2018-10-08T22:00:04Z
dc.rights.holderCopyright the author. All rights reservedeng
dc.description.degreeLingvistikk mastergradsoppgåve
dc.description.localcodeMAHF-LING
dc.description.localcodeLING350
dc.subject.nus711727eng
fs.subjectcodeLING350
fs.unitcode11-21-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record