Show simple item record

dc.contributor.authorLund, Lisa Maria Strand
dc.contributor.authorKongsengen, Solveig Madsen
dc.date.accessioned2019-01-24T12:52:13Z
dc.date.available2019-01-24T12:52:13Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2019-01-14T23:00:15Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/18987
dc.description.abstractBackground: It is concluded that binge eating (BE) is a common and prevalent problem among a sub-group of overweight children and adolescents. Assessment of BE symptoms among the pediatric population is important for prevention and treatment. Objective: The aim of this review was to identify and analyse available self-report questionnaires designed to measure Binge Eating Disorder (BED) and associated behaviours in children and adolescents. Methods: A systematic review of English and Norwegian articles using MEDLINE and PsycINFO. The process was executed in two main steps by two independent reviewers: (1) Identification and selection of relevant measures in regard to the inclusion and exclusion criteria through searching the databases and (2) assessment of how well the selected questionnaires captured the DSM-5 criterias for BED (questionnaires developed for adults were excluded in this step). Results: 1423 records was screened and 96 articles met the inclusion criteria. A total of 36 measures were identified. Twelve questionnaires were selected and further analysed using the DSM-5 criteria for BED. Two questionnaires was found to capture the core criterias for BED, the Questionnaire of Eating and Weight Patterns-Adolescent (QEWP-A) and Youth Eating Disorder Examination- Questionnaire (YEDE-Q). Conclusion: There is wide range of different measures available, few fully assess the DSM-5 criteria for BED. According to the analysis, QEWP-A and YEDE-Q appear most suitable. A suggestion for future research is to develop a new questionnaire specifically for assessment of BED in the pediatric population. Limitations are discussed.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Det er konkludert med at binge eating er et vanlig og utbredt problem blant en undergruppe av overvektige barn og ungdom. Kartlegging av binge eating-symptomer blant den pediatriske befolkningen er viktig for forebygging og behandling av lidelsen. Formål: Formålet med denne litteraturgjennomgangen var å identifisere og analysere tilgjengelige spørreskjemaer utviklet for å måle Binge Eating Disorder (BED) og relatert atferd hos barn og ungdom. Metode: En systematisk gjennomgang av engelske og norske artikler i MEDLINE og PsycINFO. Prosessen ble utført i to hovedtrinn av to uavhengige forskere: (1) Identifikasjon og valg av relevante studier i forhold til inkluderings- og ekskluderingskriteriene ved å søke i databasene og (2) vurdering av hvor godt de utvalgte spørreskjemaene fanget opp DSM-5 kriteriene for BED. Resultat: 1423 artikler ble funnet og 96 oppfylte inkluderingskriteriene. Totalt 36 kartleggingsinstrumenter ble identifisert. Tolv spørreskjemaer ble valgt og analysert videre ved bruk av DSM-5-kriteriene for BED. Kun to spørreskjemaer ble funnet å fange opp kjernekriteriene for BED: QEWP-A og YEDE-Q. Konklusjon: Det finnes et bredt spekter av ulike kartleggingsinstrumenter, men få kartlegger DSM-5-kriteriene for BED fullstendig. Ifølge analysen fremstår QEWP-A og YEDE-Q som mest egnet. Et forslag til fremtidig forskning er å utvikle et nytt spørreskjema spesielt for vurdering av BED i den pediatriske befolkningen. Begrensninger diskuteres.en_US
dc.language.isoengeng
dc.publisherThe University of Bergeneng
dc.subjectself-reporteng
dc.subjectquestionnaireeng
dc.subjectbinge eating disordereng
dc.subjectmeasureeng
dc.subjectbinge eatingeng
dc.subjectselvrapporteringeng
dc.subjectspørreskjemaeng
dc.subjectmålingeng
dc.titleBinge Eating Disorder and Associated Behaviors in Children and Adolescents: A Systematic Review of Measureseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-01-14T23:00:15Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reservedeng
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102eng
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Klinisk psykologi: 262
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record