• Norsklærerens rolle i et tverrfaglig samarbeid om leseopplæringa 

      Berg, Richard (Master thesis, 2020-06-18)
      Sammendrag Med innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 (KL06) og lesing som grunnleggende ferdighet, lå alt til rette for at leseopplæring skulle få et løft. Faglærere i alle fag skulle bidra til at elevene ble bedre lesere. ...