• Responsgruppas plass i fagfornyelsen 

      Kongsgården, Håvard (Master thesis, 2020-06-19)
      Masteroppgava handler om responsgrupper som del av et prosessorientert skriveforløp. I oppgava skriver jeg om hvordan elevene kan bruke responsgrupper som læringsstrategi underveis i skrivinga. Oppgava bygger på et ...