• Å se seg selv se 

      Sillué-Skare, Angelin (Master thesis, 2020-12-17)
      Denne oppgaven analyserer Karl Ove Knausgårds Min kamp 1-6 i lys av eksistensialistiske og bevissthetsfilosofiske betraktninger, med utgangspunkt i Jean Paul Sartres teorier om væren i forhold til verden og andre mennesker. ...