• Forfall og skapelse i "Between the Acts" 

      Toften, Martine Kvinge (Master thesis, 2019-06-08)
      Denne oppgaven er en undersøkelse av det paradoksale forholdet mellom enhet og splittelse i Virginia Woolf's "Between the Acts" i lys av begrepet forfall.