• The Athenian Agora and the Roman Forum as Marketplaces. 

      Underhaug, Kristin Marie (Master thesis, 2019-12-20)
      Det klassiske agora i Athen og det romerske forumet i Roma var sentrale samlingspunkt i dei antikke byane, sentrum for båe politisk, religiøs og økonomisk aktivitetar. Denne oppgåva tek føre seg det athenske agora og det ...