• Bystruktur og vann i middelalderens Kairo og Fustat 

      Lona, Mattis Ødelien Vik (Master thesis, 2021-06-02)
      Vann har hatt en definitiv effekt på hvordan byer utvikler seg over tid. Denne oppgaven har utforsket måtene forskjellige vannstrukturer har hatt en effekt på bystrukturen i Kairo og Fustat mellom 1000 og 1350, og i hvor ...