• Historie som opplevelse – Bruk av dataspill i historieundervisning 

      Steinbråten, Iselin Julie (Master thesis, 2019-06-01)
      Temaet for denne masteravhandlingen er bruk av dataspill i undervisning i oldtidens og antikkens historie på videregående skole. Denne masteravhandlingen er et bidrag til diskusjonen om bruk av dataspill i historieundervisning, ...