• Ting og tap – en studie av erindringsgjenstander 

      Storegjerde, Gita-Govinda Frimannslund (Master thesis, 2019-06-15)
      Oppgavens fokus er affektive gjenstander i hjemmet og hvordan tingene kan opprettholde relasjoner til personer man har mistet. Mens mange samtidige studier av materiell kultur vektlegger forbrukerperspektiv, har mitt mål ...