• Historie som opplevelse – Bruk av dataspill i historieundervisning 

   Steinbråten, Iselin Julie (Master thesis, 2019-06-01)
   Temaet for denne masteravhandlingen er bruk av dataspill i undervisning i oldtidens og antikkens historie på videregående skole. Denne masteravhandlingen er et bidrag til diskusjonen om bruk av dataspill i historieundervisning, ...
  • Masteroppgave om undervisning i andre verdenskrig og en ny grunnfortelling? 

   Fredriksen, Magnus Aareskjold (Master thesis, 2022-05-30)
   Denne oppgaven tar for seg hvordan undervisning om andre verdenskrig foregår i enkelte norske klasserom. Oppgaven er en kvalitativ studie som tar for seg fire ulike informanters syn på undervisning om andre verdenskrig ...