• Implementering av ikke-invasiv prenatal testing i europeiske land. 

      Davanger, Luna Blaauw (Master thesis, 2022-06-22)
      Hensikten med studien er å danne en oversikt over hvordan andre europeiske land med tilsvarende helsevesen har implementert ikke-invasiv prenatal testing. Studien ønsker å besvare hvordan landene har planlagt, undersøkt ...