• Effekten av High-Volume injeksjoner ved langvarig akilles tendinopati. 

      Ryther, Thomas Pedersen (Master thesis, 2022-11-18)
      Studiedesign: Systematisk oversikt Bakgrunn: De siste 30 årene har insidensen av akilles tendinopati økt som følge av mer og lengre deltakelse i helsefremmende trening og idrettsaktivitet. Langvarig akillessene tendinopati ...