• Enterovirus genotyping 

      Sekse, Marie (Master thesis, 2020-06-12)
      En molekylærbiologisk metode for typebestemmelse av enterovirus er under utprøving og skal etter hvert etableres på Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus. Før etablering av metoden skal den være i stand ...