• Det handler om mestring og å komme tilbake til et godt hverdagsliv 

      Løken, Oddbjørg Utheim (Master thesis, 2020-06-25)
      Sammendrag: Kreftoverlevelsen er økende, og kreftoverlevernes behov for fysisk- og psykososial rehabilitering er godt dokumentert. På bakgrunn av dette ble det gjennomført et multidimensjonalt kreftrehabiliteringsprosjekt ...