• Helsefremmende ledelse, ledelsesteorier i lys av salutogenese 

      Levsen, Vibeche Kristine Furrebøe (Master thesis, 2019-06-07)
      Helsefremmende ledelse, ledelsesteorier i lys av salutogenese. Arbeidslivet er èn blant mange arenaer for utvikling av god helse. Teorien om salutogenese argumenterer for at en sterk sense of coherence (SOC) er viktig for ...