• "Hvem er jeg uten spiseforstyrrelsen?" 

      Egelid, Regine (Master thesis, 2019-06-14)
      Oppgaven er et forsøk på å få en bedre forståelse for hvordan Fairbairns objektrelasjonsteori kan anvendes klinisk og utforske dynamikken i en spiseforstyrrelse. Psykologiske, sosiokulturelle og biologiske faktorer er ...