• Prolonged Grief Disorder: Klinisk nytte og konsekvenser 

      Gunstveit, Daniel; Willumstad, Katrine (Master thesis, 2019-06-13)
      Forstyrret sorg rammer et vesentlig mindretall av etterlatte etter dødsfall og er assosiert med alvorlige, negative konsekvenser. Den planlagte inklusjonen av diagnosen 6B42 Prolonged Grief Disorder (PGD) i The International ...