• Norske forsvarsveteraners livsløp 

      Christiansen, Nicklas Hjortgaard (Master thesis, 2022-06-16)
      Gjennom det 20. og 21. århundre har Norge sendt soldater til mange ulike internasjonale operasjoner. Operasjonene har gjennomgått en utvikling i denne perioden, fra å være fredsbevarende i regi av FN, til å bli mer militært ...