Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSannes, Victoria Helene Tveit
dc.date.accessioned2019-06-13T01:25:13Z
dc.date.available2019-06-13T01:25:13Z
dc.date.issued2019-06-13
dc.date.submitted2019-06-12T22:00:12Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19969
dc.description.abstractMålet med litteraturgjennomgangen var å undersøke selvmedfølelsesintervensjoners effekt på spiseforstyrrelser i kliniske utvalg. Hovedproblemstillingen var «Hvilken effekt har selvmedfølelsesintervensjoner ved behandling av spiseforstyrrelser?» med underproblemstillingene: «Har noen selvmedfølelsesintervensjoner bedre effekt enn andre, i kliniske utvalg?» og «Kan en si noe om varigheten av effektene til selvmedfølelsesintervensjoner?». Det ble foretatt omfattende systematiske søk tre databaser, som førte frem til seks studier som tilfredsstilte inklusjonskriteriene. Inklusjonskriteriene bestod av kliniske utvalg, selvmedfølelsesintervensjoner og publiseringsdato mellom 2016-2019. Tre utfallskategorier ble utformet på bakgrunn av typer selvmedfølelsesintervensjoner som var testet i studiene. Resultatene fant støtte for at alle typene intervensjoner hadde effekt da alle studiene kunne vise til noen signifikante post-intervensjonseffekter. På bakgrunn av resultatene fantes det ikke tilstrekkelig grunnlag for å hevde at en av intervensjonene var bedre enn de andre, men de indikerte at selvmedfølelsesintervensjoner kan ha vedvarende effekt opp til seks måneder etter behandlingsslutt. Litteraturgjennomgangen indikerer at selvmedfølelsesintervensjoner kan tenkes å ha en plass i behandling av spiseforstyrrelser, også for kliniske populasjoner. Foreløpig er det ikke forskningsmessig grunnlag for å foreslå selvmedfølelsesintervensjoner som eneste behandlingsform, og for tidlig å si hvilke pasientgrupper slike intervensjoner måtte egne seg best for. Feltet har flere metodiske begrensninger er det er dermed behov for mer forskning.en_US
dc.description.abstractThis systematic literature review examined the effects of self-compassion interventions on eating disorders in clinical populations. The primary issue was “What are the effects of self-compassion interventions on eating disorders?” with secondary issues: “Do any of the self-compassion interventions have better efficacy than others, in clinical selections?” and “Can one say something about the duration of the effects of self-compassion interventions?”. Comprehensive and systematic literature searches were conducted in three databases, which led to six studies that met the inclusion criteria. The criteria included clinical populations, self-compassion interventions, and publications between 2016-2019. Three outcome categories were formed based on the type of self-compassion interventions used in the studies. The results supported the efficacy of all three categories, as all studies showed at least some significant post-intervention effects. There was not sufficient evidence to recommend one intervention in favor of the others, but the duration of the interventions seemed to be up to six months. Self-compassion interventions may be useful in treatment of clinical eating disorders. There is not sufficient evidence to suggest them to be used alone, or to indicate which eating disorders they are most suited for. Due to the field’s methodological limitations, more research is needed.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjecteating pathology
dc.subjectmedfølelse
dc.subjectspiseforstyrrelser
dc.subjectcompassion
dc.subjecteating disorders
dc.subjectspisepatologi self-compassion
dc.subjectselvmedfølelse
dc.titleEffekten av selvmedfølelse i behandling av spiseforstyrrelser: En litteraturgjennomgang
dc.title.alternativeThe Efficacy of Self-Compassion in Treatment of Eating Disorders: A Literature Review
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-12T22:00:12Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel