Show simple item record

dc.contributor.authorHagene, Kristiane Oftedal
dc.date.accessioned2019-06-13T01:25:29Z
dc.date.available2019-06-13T01:25:29Z
dc.date.issued2019-06-13
dc.date.submitted2019-06-12T22:00:23Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/19994
dc.description.abstractHensikten med denne litteraturgjennomgangen var å undersøke studier av spiseforstyrrelser med eksponeringsterapi. Behandling av spiseforstyrrelser er assosiert med lav responsrate, høyt frafall og høy grad av tilbakefall. Dette kan indikere at behandlingen ikke tar tak i de opprettholdende mekanismene ved disse lidelsene. Eksponeringsterapi er derfor foreslått som et mulig behandlingsalternativ. Koskina, Campell og Schmidt (2013) publiserte en systematisk litteraturgjennomgang av studier av eksponeringsterapi på spiseforstyrrelser frem til 2012. Grunnet begrensninger ved studiene var det ikke mulig å konkludere om eksponeringsbehandling har effekt på spiseforstyrrelser. Gjeldende litteraturgjennomgang ble derfor gjennomført for å undersøke studier publisert etter 2012. Det ble gjennomført søk i databasene PsychINFO og Web of Science. Seks artikler ble inkludert. Samlet indikerte studiene at eksponeringsbehandling var assosiert med bedring av ulike symptomer hos pasienter med spiseforstyrrelser, blant annet overopptatthet av mat og vekt, og unngåelse av mat. I likhet med tidligere publiserte studier hadde studiene i denne litteraturgjennomgangen metodiske svakheter. Videre preges feltet av manglende standardisering, slik at eksponeringsintervensjoner blir studert i ulike formater og på ulike pasientgrupper. Det kreves derfor mer forskning for å avklare om eksponeringsterapi bør benyttes i behandling av spiseforstyrrelser.en_US
dc.description.abstractThe aim of this paper was to review studies of exposure therapy in eating disorders (ED). ED treatments are associated with low response and high dropout and relapse rates. This could indicate that the treatments available do not address the mechanisms maintaining the disorders. Exposure therapy has therefore been suggested as an alternative or supplement to existing treatments. Koskina, Campell and Schmidt (2013) published a systematic literature review on exposure therapy in ED until 2012. However it was not possible to conclude due to limitations of the included studies. The present literature review was therefore conducted on studies published after 2012. The databases PsychINFO and Web of Science were searched. Six articles were included. Overall, the studies indicated that exposure therapy is associated with improvement on different ED symptoms including preoccupations about food and weight and food avoidance. Like previous studies conducted on exposure therapy in ED, the studies included in the present literature review had methodological weaknesses. A lack of standardization of exposure treatments for ED was also found, resulting in the use of a wide range of interventions aimed at different patient groups. Further studies are therefore needed to conclude whether exposure therapy should be used to treat ED.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.subjectspiseforstyrrelser
dc.subjecteksponeringsterapi
dc.subjectbehandlingsutfall
dc.titleBehandling av spiseforstyrrelser med eksponeringsterapi - en litteraturgjennomgang
dc.title.alternativeA review of exposure therapy in eating disorders
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-12T22:00:23Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeHovedoppgave psykologprogrammet
dc.description.localcodePROPSY317
dc.description.localcodePRPSYK
dc.subject.nus736102
fs.subjectcodePROPSY317
fs.unitcode17-0-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record