Show simple item record

dc.contributor.authorBaksaas, Jenny Marie
dc.date.accessioned2019-06-14T01:52:48Z
dc.date.available2019-06-14T01:52:48Z
dc.date.issued2019-06-14
dc.date.submitted2019-06-13T22:00:18Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/20009
dc.description.abstractEttersom den globale levealderen øker, trengs mer kunnskap om hva som fremmer god og sunn aldring. Med en økt forståelse rundt dette som samfunn, står vi bedre rustet til å skape gode levekår for denne stadig voksende delen av befolkningen. Hensikten med denne kvalitative studien var å belyse aspekter som oppleves som fremmende for helse og velvære i alderdommen. Gjennom studien utforskes vellykket aldring og positiv utvikling hos ti ressurssterke eldre i Norge, samt deres perspektiv på en god alderdom. Med en fenomenologisk tilnærming, fungerte semi-strukturerte dybdeintervjuer som metode for datainnsamling. Datamaterialet ble analysert med tematisk nettverksanalyse. Studiens resultater indikerer at god helse, en aktiv og engasjerende hverdag og sterke sosiale relasjoner er essensielt for å kunne nyte en god alderdom. Det å kunne bidra og hjelpe andre ble trukket frem som sentralt for deltakernes opplevelse av mening. Fortsatt læring og utvikling fremsto som viktig for informantene og flere ga uttrykk for å oppleve en personlig vekst i eldre år. Videre sees deltakernes positive grunninnstilling og evne til tilpasning og aksept som sentrale mestringsressurser i studien. Funnene diskuteres i lys av konseptet visdom, teorien om gerotranscendence og teorien om salutogenese. Studien illustrerer viktigheten av at eldre ansees som en ressurs framfor en byrde for samfunnet. Tiltak for å fremme positiv aldring bør styrke eldres muligheter til å bidra og benytte egne evner. Det vil også være hensiktsmessig å fremme personlig vekst og utvikling, da dette knyttes til god aldring i denne studien.en_US
dc.description.abstractWith life expectancy and longevity increasing globally, it is important to increase our knowledge about positive and healthy aging. A greater understanding regarding these phenomena will enable society to create optimal living conditions for this expanding age group. The purpose of this qualitative study was to examine the experience of well-being and late life development in old age. The study sample consists of ten flourishing elders in Norway, experiencing successful aging. Using in-depth interviews, the study explores aging and well-being through the lens of these participants. Findings were analysed using thematic network analysis. The results suggest that good health, an active and engaged lifestyle and strong social relations are essential for well-being in old age. Being able to contribute and helping others were found to be principal to the participants sense of purpose and meaning. Continued learning and development were seen as important in this sample, and the majority of informants described an experience of personal growth in their later years. Acceptance, a positive attitude towards life and an ability to adapt were identified as central coping resources in this study. The findings are discussed in light of the concept of wisdom, the theory of gerotranscendence and the theory of salutogenesis. The study emphasizes the importance of seeing elders as resources rather than social burdens. Furthermore, interventions promoting successful aging should strengthen older people’s potential to contribute to society and support their need for personal development and growth.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherThe University of Bergen
dc.titleAldring, utvikling og velvære - En kvalitativ studie av vellykket aldring, velvære og personlig vekst hos eldre i Norge
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2019-06-13T22:00:18Z
dc.rights.holderCopyright the Author. All rights reserved
dc.description.degreeMasteroppgave i helsefremmende arbeid og helsepsykologi
dc.description.localcodeHEFR395
dc.description.localcodeMAPS-LOG
dc.description.localcodeMAPS-HEFR
dc.subject.nus761901
fs.subjectcodeHEFR395
fs.unitcode17-33-0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record